Jdi na obsah Jdi na menu
 


All city- v každé části města je writer označen svým jménem.
Biting -
styl graffiti je napodobeninou jiného sprayera
Blackbooks -
osobní kniha ze skicami, historie writerů, dokumentace stylu a jeho vývoje
Bombing -
nezákonný, masivní rozšiřování jména
Burner -
skvěle nastříkané graffiti
Cap - r
ozprašovací hlava u sprayů - má více obměn.
Characters -
kresby figurek, postav v osobitém stylu
Crews [krú] -
seskupení writerů, kteří společně malují, vzájemně se motivují a ovlivňují
Crossing -
překrytí graffiti malbou jiného writera, což je způsobeno často na základě konfliktu, či zabrání atraktivní plochy v dané lokalitě
Fame -
writer se snaží rozšířit své jméno, proslavit svůj styl
Wall of fame -
plocha, kde má writer povoleno vytvořit své dílo, vznikají zde ty nekvalitnější umělecká díla
King -
uznávaný writer se specifickou technikou a osobitým stylem.

Legál - povolené místo(stěna atd.) pro graffiti

Line - metro, specifické trasy metra.
Messages -
kresby, které obsahují krátké oznámení
Murals -
velkorozměrové malované zdi
Piece [pís] -
velká kresba - obraz ve stylu nebo charakteru s označením data, podpisu a zprávy

Roof top [rúf top]- graffiti ve výšce (na střeše, na komíně)
Quick-Pieces - vychází ze Throw up techniky, čárkované, maximálně jednobarevné, avšak s pečlivě provedeným obrysem.
Style- cíl každého writera, mnohaletý proces, kdy se vyvíjí osobitý styl a způsob malování písmen

Tag [teg] -Podpis writera
Throw-ups (T-ups) -
maximálně se používají dvě barvy, bez nákladného designu, rychle a velkoplošně,
Toy [toj] -
nezkušený writer s mizernou či žádnou technikou

Writer[vrajtr]- ten kdo dělá graffiti

Whole train [vúl tejn]- graffiti přes celou soupravu vlaku